Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zamontowania oświetlenia przy ul. Zagrodowej
(znak OR.b.0003.49.2015 zgłoszony dnia 2015-06-24, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Bożena Godawa )


Stosownie do zapisów Rady Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam wniosek o zamontowanie oświetlenia przy ul. Zagrodowej na odcinku od nr 45 do nr 80 . Obecnie na odcinku tym brak jest jakiegokolwiek oświetlenie, umożliwiającego mieszkańcom osiedla Stare Stawy oraz użytkownikom tej drogi bezpieczne przemieszczanie się w godzinach wieczornych. Jednocześnie wnoszę o montaż lustra na tuku ul. Zagrodowej przy nr 80.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-07-03)


Szanowna Pani Radna,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 24 czerwca 2015r. w sprawie zamontowania oświetlenia na ul. Zagrodowej na odcinku od nr 45 do nr 80 oraz montaż lustra na łuku ul. Zagrodowej przy nr 80 - uprzejmie informuję, że wybudowanie oświetlenia drogowego na odcinku ok. 500 m jest zadaniem inwestycyjnym, wymagającym zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta na sporządzenie dokumentacji projektowej, uzgodnionej z właścicielami sieci podziemnej oraz jego realizację. W chwili obecnej planowana jest budowa przedłużenia ul. Batorego do ul. Jagiełły. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę określającego ostateczny kształt inwestycji będzie możliwe przystąpienie do prac projektowych oświetlenia ul. Zagrodowej.
W sprawie zamontowania lustra na łuku drogi obok posesji nr 80 - uprzejmie zapraszam na wizję w terenie, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2015r. o godz. 9.00. Miejsce spotkania - ul. Zagrodowa, na wysokości posesji nr 80.

[ 175 ]