Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
naprawy lamp wzdłuż ogrodzenia ZUK
(znak OR.b.0003.46.2015 zgłoszony dnia 2015-05-27, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam następujący wniosek.
W związku z być może mało precyzyjnym określeniem mojego wniosku złożonego na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29 kwietnia 2015 r. w sprawie naprawienia oświetlenia parkowego zlokalizowanego wzdłuż ogrodzenia Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Nie chodziło mi tylko o awarię samego oświetlenia ale o lampy które są fizycznie zniszczone i na ten moment tylko straszą swoim wyglądem, dlatego ponawiam wniosek aby naprawiono te lampy dla poprawienia bezpieczeństwa dla tych, którzy poruszają się tymi ścieżkami.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-06-08)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27 maja 2015r. w sprawie naprawienia oświetlenia parkowego zlokalizowanego wzdłuż ogrodzenia Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - uprzejmie informuję, iż uruchomienie oświetlenia w tym miejscu wiąże się z koniecznością zdemontowania starych latarń i wybudowania nowych, wraz z okablowaniem. Jest to zadanie inwestycyjne, wymagające zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta na sporządzenie dokumentacji projektowej uzgodnionej z właścicielami sieci podziemnej oraz jego realizację. Przebudowa oświetlenia w parku została przewidziana w projekcie zadania „Budowa parku miejskiego".

[ 166 ]