Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zwalniania z zajęć lekcyjnych członków Młodzieżowej Rady Miasta
(znak OR.b.0003.45.2015 zgłoszony dnia 2015-05-27, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Adam Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie.
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam wniosek aby Wydział Promocji lub osoba odpowiedzialna w Urzędzie Miasta za funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta, każdorazowo gdy radni MRM mają brać udział w uroczystościach miejskich, czy też reprezentują miasto informowała dyrektorów wszystkich szkół o takim wydarzeniu.
Dotychczasowa praktyka polega na tym, iż to przewodnicząca MRM informuje radnych a oni sami muszą załatwiać sobie zwolnienia i zgodę szkoły na uczestniczenie w danym wydarzeniu. Należy pamiętacie część młodych radnych to uczniowie szkół podstawowych i przy braku informacji ze strony dyrekcji ciężko im przekonać nauczycieli o ważności funkcji, którą pełną.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-06-03)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27 maja 2015 r. informuję, że to Młodzieżowa Rada Miasta Oświęcim wraz z Doradcą Rady Młodzieży, powołanym Zarządzeniem nr 0050.133.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r., wybiera uroczystości miejskie oraz inne wydarzenia, gdzie reprezentuje miasto, a w których jej przedstawiciele będą uczestniczyć. Udział delegacji radnych w każdym z wydarzeń nie jest obowiązkowy, a zależy od samych zainteresowanych.
W miesiącu maju br. Doradca Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim otrzymał kalendarz świąt i uroczystości miejskich wraz z informacją, że każdorazowo na co najmniej tydzień wcześniej powinien informować Urząd o chęci uczestnictwa członków Rady Młodzieży w uroczystości w celu zamówienia kwiatów. Uzgadniając udział w wydarzeniach z radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim, Doradca będzie przekazywał stosowną informację do szkół z prośbą o zwolnienie uczniów z zajęć szkolnych.

[ 213 ]