Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
pilnej naprawy nawierzchni ul. Krasickiego w Oświęcimiu
(znak OR.b.0003.39.2015 zgłoszony dnia 2015-05-19, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek dotyczący pilnej naprawy nawierzchni ul. Krasickiego w Oświęcimiu.
W związku z licznymi prośbami mieszkańców Starego Miasta zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwie szybką naprawę nawierzchni ul. Krasickiego na odcinku od wiaduktu kolejowego w stronę jezior Kruki. Równocześnie proszę Pana Prezydenta o wystosowanie wniosku o naprawę nawierzchni drogi do Wójta Gminy Oświęcim, którego dotyczy odcinek ul. Spokojnej w ciągu ul. Krasickiego.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-05-20)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek złożony w okresie międzysesyjnym w dniu 19 maja 2015r. w sprawie pilnej naprawy nawierzchni ul. Krasickiego w Oświęcimiu na odcinku od wiaduktu kolejowego w kierunku jeziora „Kruki" - uprzejmie informuję, że w chwili obecnej na terenie miasta trwają remonty cząstkowe dróg i planuje się zakończenie napraw nawierzchni asfaltowych do końca maja br.
Jednocześnie informuję, że Pana wniosek w sprawie naprawienia nawierzchni ul. Spokojnej w Broszkowicach, łączącej ul, Krasickiego i ul. Szpitalną w Oświęcimiu został przekazany do Wójta Gminy Oświęcim.

[ 189 ]