Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
naprawienia lamp wzdłuż ogrodzenia Zakładu Usług Komunalnych
(znak OR.b.0003.35.2015 zgłoszony dnia 2015-04-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam następujący wniosek.
Strategia Rozwoju Oświęcimia 2010-2020. Rozwój zielonej infrastruktury. Zadanie - Utworzenie Parku Miejskiego - na bazie terenu zielonego, dawnej strefy ochronnej firmy chemicznej pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Chemików. Mija pięć lat od powstania tego dokumentu a w parku nic się nie zmieniło poza poklejeniem kilku dziur na alejkach. Nic się nie zmieniło i pewnie w najbliższym czasie się nie zmieni. Ale jest koncepcja aby stworzyć park miejski poprzez wycięcie 1800 drzew. Czekając na efekty tych poczynań w tworzeniu parku, aby nie chodzić w ciemnościach zgłaszam wniosek aby naprawiono tych kilka lamp wzdłuż ogrodzenia Zakładu Usług Komunalnych.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-05-11)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29 kwietnia 2015r. w sprawie naprawienia oświetlenia parkowego zlokalizowanego wzdłuż ogrodzenia Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - uprzejmie informuję, iż po otrzymaniu informacji o awarii pracownicy firmy PKP Energetyka S.A., zajmujący się konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta, przystąpili do naprawy. Stwierdzono, iż awarii uległo zasilanie całego obwodu oświetleniowego i sprawę przekazano do TAURON Dystrybucja S.A. W nocy z 5 na 6 maja br. pracownicy PKP Energetyka S.A. ponownie sprawdzili przedmiotowe oświetlenie i stwierdzili jego prawidłowe działanie.

[ 193 ]