Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zamontowania kolejnych stojaków na rowery przed budynkiem Sądu
(znak OR.b.0003.34.2015 zgłoszony dnia 2015-04-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Bożena Godawa )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam wniosek: o zamontowanie kolejnych stojaków na rowery stanowiących uzupełnienie ciągu obecnego stojaka znajdującego się przed budynkiem Sądu w centrum miasta.
Rozpoczął się sezon letni a co za tym idzie, coraz więcej oświęcimian jeździ rowerami. Należy zauważyć, że naszym mieście występuje deficyt stojaków na rowery, gdyż powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych a nikt nie myśli o utworzeniu miejsc na parkowanie rowerów.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-05-07)


Szanowna Pani Radna,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29.04.2015r. znak OR.b.0003.34.2015 w sprawie zamontowania kolejnych stojaków na rowery stanowiących uzupełnienie ciągu obecnego stojaka znajdującego się przed budynkiem Sądu w centrum miasta - uprzejmie informuję, że dwa stojaki na rowery zostaną zakupione i zamontowane do dnia 15 czerwca br.

[ 192 ]