Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zakupu dresów lub bluz sportowych z logiem miasta Oświęcim dla wszystkich grup wiekowych sekcji pływackich klubów Unia Oświęcim i Ósemka Oświęcim
(znak OR.b.0003.2.2014 zgłoszony dnia 2014-12-22, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Adam Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie
Składani wniosek o zakup dresów lub bluz sportowych z logiem miasta Oświęcim dla wszystkich grup wiekowych sekcji pływackich klubów Unia Oświęcim i Ósemka Oświęcim.
Jesteśmy dumni z sukcesów naszych młodych pływaków a w dniach 13-15 marca 2014r. na Oświęcimskiej pływalni odbędą się mistrzostwa Polski Juniorów. Jest to wyśmienita okazja, aby nasza młodzież poprzez spójny wizerunek mogła w godny sposób reprezentować i reklamować nasze miasto. Do tej pory każda grupa wiekowa posiada koszulki odrębne dla danej grupy. Zakup taki mógłby być współfinansowany także przez powiat i o taką pomoc finansową można by się było zwrócić do Starosty Oświęcimskiego.
Widząc jak prezentują się zawodnicy z innych dużych i liczących się w kraju klubów pływackich uważam mój wniosek za zasadny.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-01-02)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek nr OR.b.0003.2.2014 złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dn. 22.12.2014 w sprawie zakupu ubiorów sportowych dla zawodników UKP „Unia Oświęcim" i UKS „Ósemka Oświęcim" uprzejmie informuję, że nie mogę wprost przychylić się do Pana prośby, ale chciałbym wskazać Panu i Klubom możliwości współpracy w tym zakresie.
Miasto Oświęcim od wielu lat wspiera działania wymienionych klubów w różnorodny sposób. W chwili obecnej trwa procedura rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2015 rok, w ramach którego, zgodnie ze złożonymi wnioskami, zaplanowano również wsparcie dla zadań realizowanych przez ww. kluby. Istnieje również możliwość uzyskania wparcia na projekty o charakterze promocyjnym w ramach tzw. współorganizacji imprez. W ramach tych dwóch procedur istnieje możliwość pokrycia kosztów m. in. wykonania strojów sportowych.
Mam nadzieję, że przedstawiciele klubów pływackich planując udział zawodników w Mistrzostwach Polski Juniorów w Oświęcimiu zadbają nie tylko o doskonałe przygotowanie sportowe, ale również inne elementy wpływające na pozytywny wizerunek zawodników, klubu i naszego miasta.

[ 211 ]