Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

LV Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2018-10-24)
Materiały wideo z poprzednich sesji: