Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

VI Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2015-03-12)
Materiały wideo z poprzednich sesji: