Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

LIV Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2018-09-26)
Materiały wideo z poprzednich sesji: