Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

LII Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2018-08-29)
Materiały wideo z poprzednich sesji: