Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

L Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2018-08-01)
Materiały wideo z poprzednich sesji: