Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

XLIX Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2018-05-23)
Materiały wideo z poprzednich sesji: