Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

XLIV Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2017-12-21)
Materiały wideo z poprzednich sesji: