Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

XXXVIII Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2017-07-26)
Materiały wideo z poprzednich sesji: