Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

XXXVII Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2017-07-19)
Materiały wideo z poprzednich sesji: