Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

XXXV Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2017-05-31)
Materiały wideo z poprzednich sesji: