Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

XXXIII Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2017-03-29)
Materiały wideo z poprzednich sesji: