Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

III Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2014-12-22)




Materiały wideo z poprzednich sesji: