Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

XVII Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2015-12-23)
Materiały wideo z poprzednich sesji: