Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

II Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2014-12-03)
Materiały wideo z poprzednich sesji: