Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

XVI Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2015-12-08)
Materiały wideo z poprzednich sesji: