Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

XV Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2015-11-25)
Materiały wideo z poprzednich sesji: