Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

XIV Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2015-10-28)
Materiały wideo z poprzednich sesji: