Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

XI Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2015-08-26)
Materiały wideo z poprzednich sesji: