Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

IX Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2015-05-27)
Materiały wideo z poprzednich sesji: