Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

VIII Sesja Rady Miasta Oświęcim
(nagranie zerejestrowane w dniu 2015-04-29)
Materiały wideo z poprzednich sesji: