Rada Miasta Oświęcim
VII kadencji

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Przewodniczący Rady Miasta
Klub Platforma Obywatelska
e-mail: rada.piotr.hertig@um.oswiecim.pl


Oświadczenia majątkowe...

Komisje w pracach których uczestniczę:

 • Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  (pełniona funkcja: Członek Komisji)

  • sprawy porządku publicznego,
  • przepisów miejskich,
  • ochrony przeciwpożarowej, klęsk żywiołowych i obrony cywilnej,
  • opracowywania, aktualizacji i wyjaśniania przepisów statutu.

  Stałe terminy spotkań komisji: 2 i 4 poniedziałek miesiąca (godzina 15:30)

Zgłoszone przeze mnie interpelacje:

Zgłoszone przeze mnie wnioski:


<< wróć na główną stronę Rady Miasta Oświęcim


[ 765 ]