Rada Miasta Oświęcim
VII kadencji

Adam Góralczyk
Adam Góralczyk

Radny Rady Miasta
Klub Platforma Obywatelska
e-mail: rada.adam.goralczyk@um.oswiecim.pl


Oświadczenia majątkowe...

Komisje w pracach których uczestniczę:

 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
  (pełniona funkcja: Członek Komisji)

  • sprawy oświaty, szkolnictwa, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
  • kultury, bibliotek, placówek upowszechniania kultury,
  • kultury fizycznej i turystyki, rekreacji,
  • placówek i obiektów.

  Stałe terminy spotkań komisji: 1 i 3 wtorek miesiąca (godzina 15:30)

 • Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  (pełniona funkcja: Przewodniczący Komisji)

  • sprawy porządku publicznego,
  • przepisów miejskich,
  • ochrony przeciwpożarowej, klęsk żywiołowych i obrony cywilnej,
  • opracowywania, aktualizacji i wyjaśniania przepisów statutu.

  Stałe terminy spotkań komisji: 2 i 4 poniedziałek miesiąca (godzina 15:30)

Zgłoszone przeze mnie interpelacje:

Zgłoszone przeze mnie wnioski:


<< wróć na główną stronę Rady Miasta Oświęcim


[ 943 ]