Rada Miasta Oświęcim
VII kadencji

Renata Stoch
Renata Stoch

Radna Rady Miasta
Klub Platforma Obywatelska
e-mail: rada.renata.stoch@um.oswiecim.pl


Oświadczenia majątkowe...

Komisje w pracach których uczestniczę:

 • Komisja Rewizyjna
  (pełniona funkcja: Członek Komisji)

  • sprawy realizacji obowiązków kontrolnych Rady nad działalnością Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych,
  • wydawanie opinii w sprawach określonych przepisami ustaw i statutu,
  • opiniowanie wykonanie budżetu miasta i wnioskowania do Rady Miasta o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.

  Stałe terminy spotkań komisji: 1 i 3 poniedziałek miesiąca (godzina 15:30)

 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
  (pełniona funkcja: Członek Komisji)

  • sprawy oświaty, szkolnictwa, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
  • kultury, bibliotek, placówek upowszechniania kultury,
  • kultury fizycznej i turystyki, rekreacji,
  • placówek i obiektów.

  Stałe terminy spotkań komisji: 1 i 3 wtorek miesiąca (godzina 15:30)


<< wróć na główną stronę Rady Miasta Oświęcim


[ 880 ]