Rada Miasta Oświęcim
VII kadencji

Łukasz Nowak

Komisje w pracach których uczestniczę:

 • Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
  (pełniona funkcja: Członek Komisji)

  • sprawy budżetu miasta,
  • programów gospodarczych miasta,
  • planów finansowych związanych z programem gospodarczym,
  • planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opłat i podatków.

  Stałe terminy spotkań komisji: 2 i 4 wtorek miesiąca (godzina 15:30)

 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
  (pełniona funkcja: Członek Komisji)

  • sprawy oświaty, szkolnictwa, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
  • kultury, bibliotek, placówek upowszechniania kultury,
  • kultury fizycznej i turystyki, rekreacji,
  • placówek i obiektów.

  Stałe terminy spotkań komisji: 1 i 3 wtorek miesiąca (godzina 15:30)


<< wróć na główną stronę Rady Miasta Oświęcim


[ 666 ]