Rada Miasta Oświęcim
VII kadencji

Piotr Kućka
Piotr Kućka

Radny Rady Miasta
Prawo i Sprawiedliwość
e-mail: rada.piotr.kucka@um.oswiecim.pl


Oświadczenia majątkowe...

Komisje w pracach których uczestniczę:

 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
  (pełniona funkcja: Członek Komisji)

  • sprawy oświaty, szkolnictwa, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
  • kultury, bibliotek, placówek upowszechniania kultury,
  • kultury fizycznej i turystyki, rekreacji,
  • placówek i obiektów.

  Stałe terminy spotkań komisji: 1 i 3 wtorek miesiąca (godzina 15:30)

 • Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej
  (pełniona funkcja: Członek Komisji)

  • sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków opiekuńczych i żłobków,
  • ochrony zdrowia,
  • ochrony środowiska naturalnego.

  Stałe terminy spotkań komisji: 1 i 3 czwartek miesiąca (godzina 15:30)

Zgłoszone przeze mnie interpelacje:

Zgłoszone przeze mnie wnioski:


<< wróć na główną stronę Rady Miasta Oświęcim


[ 693 ]