Rada Miasta Oświęcim
VII kadencji

Andrzej Jakubowski
Andrzej Jakubowski

Radny Rady Miasta
Klub Platforma Obywatelska
e-mail: rada.andrzej.jakubowski@um.oswiecim.pl


Oświadczenia majątkowe...

Komisje w pracach których uczestniczę:

 • Komisja Rewizyjna
  (pełniona funkcja: Członek Komisji)

  • sprawy realizacji obowiązków kontrolnych Rady nad działalnością Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych,
  • wydawanie opinii w sprawach określonych przepisami ustaw i statutu,
  • opiniowanie wykonanie budżetu miasta i wnioskowania do Rady Miasta o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.

  Stałe terminy spotkań komisji: 1 i 3 poniedziałek miesiąca (godzina 15:30)

 • Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej
  (pełniona funkcja: Przewodniczący Komisji)

  • sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków opiekuńczych i żłobków,
  • ochrony zdrowia,
  • ochrony środowiska naturalnego.

  Stałe terminy spotkań komisji: 1 i 3 czwartek miesiąca (godzina 15:30)


<< wróć na główną stronę Rady Miasta Oświęcim


[ 662 ]