Rada Miasta Oświęcim
VII kadencji

Janina Barcik
Janina Barcik

Radna Rady Miasta
Klub Platforma Obywatelska
e-mail: rada.janina.barcik@um.oswiecim.pl


Oświadczenia majątkowe...

Komisje w pracach których uczestniczę:

 • Komisja Rewizyjna
  (pełniona funkcja: Członek Komisji)

  • sprawy realizacji obowiązków kontrolnych Rady nad działalnością Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych,
  • wydawanie opinii w sprawach określonych przepisami ustaw i statutu,
  • opiniowanie wykonanie budżetu miasta i wnioskowania do Rady Miasta o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.

  Stałe terminy spotkań komisji: 1 i 3 poniedziałek miesiąca (godzina 15:30)

 • Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
  (pełniona funkcja: Przewodnicząca Komisji)

  • sprawy budżetu miasta,
  • programów gospodarczych miasta,
  • planów finansowych związanych z programem gospodarczym,
  • planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opłat i podatków.

  Stałe terminy spotkań komisji: 2 i 4 wtorek miesiąca (godzina 15:30)


<< wróć na główną stronę Rady Miasta Oświęcim


[ 797 ]