Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

Skład Rady Miasta VII kadencji (2014-2018r)[ 4285 ]