Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

Interpelacje Radnych:


Interpelacja (z łacińskiego interpellatio - przerwanie, przeszkadzanie) to wystąpienie radnego lub grupy radnych skierowane pod adresem prezydenta miasta, domagające się publicznego zajęcia stanowiska w sprawie wskazanej w interpelacji.[ 8911 ]