Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
akademii piłkarskich i budowy orlików w mieście Oświęcim.
(znak OR.b.0003.46.2017 zgłoszona dnia 2017-06-28, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust. 1,2 składam następującą interpelację.

Od dłuższego czasu obserwujemy ogromne zainteresowanie akademiami piłkarskimi w naszym mieście. Funkcjonuje od lat akademia Unii Oświęcim, Soły Oświęcim i na fali tej popularności powstają prywatne akademie piłki nożnej. W Oświęcimiu działają również przedszkola piłkarskie skupiające najmłodsze dzieci z Oświęcimia i okolic. Wymienione przeze mnie akademie oraz przedszkola w okresie letnim prowadzą zajęcia na orlikach miejskich przy szkole nr 9 i szkole nr 5 zajmując niemal całkowicie wszystkie godziny popołudniowe.
W związku z powyższym mam pytania :

Czy w związku z tak dużym zainteresowaniem nie należałoby poważnie pomyśleć o budowie orlików na osiedlu Stare Stawy i przy szkole podstawowej nr 3 w Oświęcimiu?
Jakie dotacje w skali roku otrzymują akademie na szkolenie dzieci z zakresu piłki nożnej ?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-07-11)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2017 r. w sprawie budowy boisk wielofunkcyjnych typu „orlik" na osiedlu Stare Stawy oraz przy Miejskim Gimnazjum Nr 3 im. Klementyny Tańskiej - Hoffmanowej w Oświęcimiu uprzejmie informuję, że na chwilę obecną nie przewiduje się działań w tym zakresie. W ramach realizowanych obecnie zobowiązań prowadzone są inwestycje związane ze sportem m.in.: przebudowa krytej pływalni oraz budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Nr 1. Następnym zadaniem planowanym do realizacji jest budowa stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu, na który posiadamy stosowny projekt i prawomocne pozwolenie na budowę.
Na terenie Miasta Oświęcim funkcjonują już cztery boiska „Orlik", dwa z nich wybudowane przez miasto dwa pozostałe przez powiat. W Małopolsce Zachodniej jesteśmy miastem o największej ilości „Orlików" na swoim terenie. Ponadto informuję, że zarówno na Osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej jak i przy Miejskim Gimnazjum Nr 3 im. Klementyny Tańskiej Hoffmanowej w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego są boiska piłkarskie z nawierzchnią trawiastą utrzymywane przez miasto Oświęcim.
Jednocześnie informują, iż miasto Oświęcim przekazuje dotacje dla akademii piłkarskich działających na terenie miasta:
- UKS Akademia Piłkarska „Unia" w wysokości 15.000 zł - szkolenie sportowe w piłce nożnej,
- UKS Akademia Piłkarska w wysokości 5.000 zł - zajęcia pozalekcyjne ogólnosportowe z ukierunkowaniem piłkarskim dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 12 lat.

[ 162 ]