Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
zabrudzeń na płycie Rynku Głównego.
(znak OR.b.0003.45.2017 zgłoszona dnia 2017-06-28, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust.1,2 składam następującą interpelację,

W 2016 roku podczas Life Festivalu na płycie Rynku były ustawione płyty osb na których mieszkańcy miasta mogli odciskać swoje dłonie. Po festiwalu jeszcze przez jakiś czas można było podziwiać to dzieło po czym płyty zostały usunięte z Rynku. Niestety w wyniku zabawy farbą została zabrudzona część płyty Rynku, a także imitacja studni. Jako że od tamtego wydarzenia minął już rok i nikt nie usunął zabrudzeń z płyty Rynku mam pytanie:

Kto i kiedy opisane przeze mnie zabrudzenia usunie z płyty Rynku ?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-07-06)


W odpowiedzi na wniosek znak OR.b.0003.45.2017, złożony na Sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 28.06.2017 r. w sprawie zabrudzeń farbą części płyty Rynku, powstałych podczas wydarzeń towarzyszących Life Festival Oświęcim 2016 p.n. Strefa Miejska LFO na Rynku informuję, że zostały one usunięte zarówno z płyt granitowych jak i metalowej obudowy studni. Natomiast usunięcie nielicznych zabrudzeń pozostałych na nieregularnych kamieniach typu otoczaki jest bezcelowe, gdyż ślady te ulegają samoistnemu wytarciu poprzez codzienne użytkowanie nawierzchni Rynku.

[ 161 ]