Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
składu osobowego zarządu TH Unia Oświęcim.
(znak OR.b.0003.39.2017 zgłoszona dnia 2017-06-20, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie składu zarządu TH Unia Oświęcim.
W nawiązaniu do informacji medialnych dotyczących powołania Bożeny Fraś na stanowisko prezesa zarządu TH Unia Oświęcim proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
• Kiedy odbył się konkurs na stanowisko prezesa Towarzystwa Hokejowego?
• Jakie wymogi formalne postawiono kandydatom na stanowisko prezesa zarządu TH Unia Oświęcim?
• Czy rozważano także kandydatury innych osób od lat związanych z oświęcimskim hokejem?
• Jakie doświadczenie zawodowe związane ze sportem posiada nowa Pani prezes?
• W jaki sposób Pani Bożena Fraś będzie łączyć pełnienie funkcji prezesa MZK i TH Unia Oświęcim?
• Dlaczego prezesem TH Unia Oświęcim została osoba, która w wywiadzie powiedziała, że „trzeba było mnie namawiać do przejęcia sterów nad oświęcimskim hokejem, ale zgodziłam się bo lubię sport"1? Czy wystarczy tylko „lubić" sport aby zostać członkiem zarządu TH Unia Oświęcim.
• Ile wynosi wynagrodzenie prezesa TH Unia Oświęcim?
• W nawiązaniu do ostatniego wydania partyjnego biuletynu informacyjnego „Oświęcim Naszym Miastem" pytam, czy „ławka kwiatków Pana Prezydenta" już się skończyła?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-07-04)


W odpowiedzi na interpelację międzysesyjną złożoną w dniu 20.06.2017 r. znak: OR.b.0003.39.2017 dot. składu zarządu TH Unia Oświęcim informuję, bo widzę, że Pana wiedza w tym temacie jest dość skąpa, że Towarzystwo Hokejowe Unia Oświęcim nie jest jednostką organizacyjną Miasta Oświęcim, a niezależnym stowarzyszeniem.
W skład Stowarzyszenia wchodzą osoby fizyczne, które przyczyniają się do tego, że sztandarowa dyscyplina sportu w Oświęcimiu, jakim jest hokej na lodzie, dalej funkcjonuje.
TH Unia Oświęcim działa jako stowarzyszenie kultury fizycznej, a organem sprawującym formalny nadzór nad jego działalnością jest Starosta Powiatu Oświęcimskiego. Wszelkie pytania dotyczące członków Zarządu i dokonanego wyboru należy kierować do władz Stowarzyszenia.

[ 183 ]