Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
zajęc dla dzieci odbywających się w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na lodowisku.
(znak OR.b.0003.33.2017 zgłoszona dnia 2017-05-31, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszam interpelację:

W związku z licznymi skargami rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na lodowisku, a wcześniej odbywających się w budynku przy ul. Obozowej pytam jakimi kategoriami kierowała się Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu przenosząc zajęcia akurat do budynku lodowiska? Rodzice skarżą się, iż w pomieszczeniach brak jest okien, niewydolna wentylacja, wymiary i stan pomieszczeń pozostawiają wiele do życzenia. Rodziców dziwi również fakt, iż zajęcia przeniesiono ponad 2 miesiące temu, a w budynku w którym odbywały się do tej pory nie są prowadzone jeszcze żadne prace budowlane. Spokojnie mogliby do końca roku szkolnego uczęszczać tam na zajęcia.
Dlatego pytam:
1. Jakimi kategoriami kierowała się Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przenosząc zajęcia do pomieszczeń na lodowisku.
2. Kiedy zajęcia będą przeniesione do pomieszczeń, których stan nie zagraża zdrowiu uczestników i prowadzących zajęcia?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-06-16)


W odpowiedzi na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 31.05.2017 r. znak: OR.b.0003.33.2017 uprzejmie informuje

ad 1.
Organizując zajęcia sekcji sportowej MOSiR (dotychczas prowadzone w wynajmowanym pomieszczeniu na ul. Obozowej) Ju-jitsu - w nowo wyremontowanym pomieszczeniu w Hali lodowej oraz Kobudo - w wyremontowanej sali gimnastycznej w obiekcie Hali lodowej Dyrektor MOSiR kierowała się koniecznością ich przeniesienia z uwagi na rozwiązanie dotychczasowej umowy dzierżawy pomieszczeń w: budynku przy ul. Obozowej, spowodowaną całkowitą zmianą charakteru budynku. Nadmieniam, że nowe pomieszczenia zostały zaakceptowane przez trenera/ instruktora prowadzącego od wielu lat przedmiotowe zajęcia.

Z uwagi na przeznaczenie budynku na ul. Obozowej na działalność kulturalno -rozrywkową w ramach tworzonego Osiedlowego Domu Kultury, z którego inicjatywą utworzenia wystąpiła Rada Osiedla Zasolę, nie ma możliwości prowadzenia tam zajęć sportowo - rekreacyjnych, o czym Panu wiadomo z uwagi na Pana osobiste uczestnictwo jako członka Rady Osiedla w pracach przygotowawczych do projektu utworzenia Osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Zasolę.

ad 2.
Nowo wyremontowane pomieszczenie do zajęć Ju-jitsu, jak i sala gimnastyczna w obiekcie Hali lodowej, w których odbywają się zajęcia Kobudo nie zagrażają zdrowiu uczestników ani osób prowadzących te zajęcia.

W sali oprócz zajęć sportowych MOSiR odbywają się również inne zajęcia o podobnym charakterze tj. związane ze wschodnimi sztukami walki -Jasunii oraz sekcja MMA a także zajęcia sprawnościowo - szkoleniowe dla funkcjonariuszy służb specjalnych. Z sali korzysta również klub łyżwiarstwa figurowego w ramach zajęć dla dzieci.

Zapewniam, że z uwagi na dobro dzieci i chęć utrzymania zajęć prowadzonych w formie sekcji MOSiR cały czas jednostka poszukuje lepszego rozwiązania w postaci możliwości wynajmu sali. jednak z uwagi specyfikę prowadzonych zajęć i konieczność dostosowania sali do ćwiczeń (stałe wyłożenie materacami) sprawa jest niezwykle trudna.

[ 178 ]