Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
ronda na skrzyżowaniu ul. Konarskiego-Nideckiego-Orląt Lwowskich
(znak OR.b.0003.17.2015 zgłoszona dnia 2015-03-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 ust. 1 i 2 składamy następującą interpelację.
W lutowym wydania Głosu Ziemi Oświęcimskiej ukazał się artykuł na temat.
Remont drogi krajowej
Jak informuje oświęcimski magistrat, jeszcze w tym roku rozpocznie się remont drogi krajowej nr 44. Remont obejmie 6-kilometrowy odcinek na trasie Babice-Oświęcim. - O remont odcinka drogi krajowej 44 zabiegaliśmy od trzech lat. Wspierała nas w tym poseł Dorota Niedziela. Niedawno zapadła decyzja o przeznaczeniu pieniędzy na remont - mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Roboty budowlane będą prowadzone w cyklu dwuletnim. - Przewidujemy, że prace wykonane zostaną w okresie od maja 2015 do października 2016 roku. W tym roku zostanie wyremontowany odcinek od ronda ks. S. Górnego u zbiegu ulic: Zatorskiej i Jagiełły do skrzyżowania ulic: Chemików, Jezioro i Porębskiej - mówi Iwona Mikrut rzecznik prasowy krakowskiego oddziału GDDKiA, - Z kolei w 2016 roku zostanie wyremontowany odcinek od ronda u zbiegu ulic: Śląskiej, Powstańców Śląskich, Konarskiego oraz Konopnickiej do ronda ks. S, Górnego - z wyłączeniem mostu na Sole. A także od skrzyżowania ulic: Chemików, Jezioro i Porębskiej do ronda u zbiegu ulic Chemików, Olszewskiego i Fabrycznej włącznie - dodaje rzecznik. Drogowcy wymienią nawierzchnię jezdni i chodniki, wyremontowane zostaną zatoki autobusowe i przylegają- ce do nich przystanki. Ścieżki rowerowe, drogi serwisowe i zjazdy zostaną również odnowione. Odtworzona zostanie nawierzchnia istniejących poboczy gruntowych oraz rowów wraz z oczyszczeniem i remontem istniejących przepustów, zarówno pod zjazdami, jak i pod drogą główną. Będą nowe krawężniki, obrzeża i ścieki wody deszczowej. Inwestycja ma kosztować ok. 21 min zł. - Zabiegamy, aby w trakcie tego remontu wybudować rondo na skrzyżowaniu ul. Konarskiego-Nideckiego-Orląt Lwowskich. Prowadzimy rozmowy w Warszawie i Krakowie, aby doprowadzić do sfinalizowania inwestycji. Mamy już pozwolenie na budowę. Oczekują tego szczególnie mieszkańcy osiedla Błonie i o to wnioskują. Jest nadzieja, że uda się to zrobić -mówi prezydent Chwierut. Tyle Pan prezydent.
Natomiast GDDKiA w dniu 2.03.2015 r. umieszcza na stronie internetowej przetarg, którego przedmiotem jest; remont drogi krajowej - remont nawierzchni istniejącej jezdni DK44, - remont istniejących chodników, - remont nawierzchni istniejących zatok autobusowych i przylegających do nich. Zamówienie obejmuje w szczególności:
- remont nawierzchni istniejącej jezdni DK44,
- remont istniejących chodników,
- remont nawierzchni istniejących zatok autobusowych i przylegających do nich peronów przystankowych zlokalizowanych w/c przedmiotowego odcinka DK44,
- remont nawierzchni istniejących odcinków ścieżki rowerowej,
- remont nawierzchni istniejącej drogi serwisowej,
- remont nawierzchni istniejących zjazdów,
- odtworzenie nawierzchni istniejących poboczy gruntowych,
- odtworzenie istniejących rowów wraz z oczyszczeniem i remontem istniejących przepustów zarówno pod zjazdami jak i pod droga główną,
- odtworzenie istniejących krawężników, obrzeży i ścieków.
Jak można zauważyć o rondzie na skrzyżowaniu ul. Konarskiego-Nideckiego-Orląt Lwowskich nie ma mowy, dlatego pytamy:
1. Czy dalej trwają rozmowy z GDDKiA?
2. Czy aby na pewno rozmowy te dotyczyły w/w ronda?
3. Kiedy będzie to rondo?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-04-02)


Szanowni Panowie,
odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 25 marca 2015r. znak : OR.b.0003.17.2015 w sprawie remontu drogi krajowej nr 44 oraz przebudowy skrzyżowania ulic : Konarskiego (dk 44 ), Nideckiego i Orląt Lwowskich na rondo informuję, że remont dk 44 od ronda u zbiegu ulic: Fabryczna, Chemików i Olszewskiego do ronda „Niwa" realizowany będzie w okresie 2015-2016. W chwili obecnej GDDKiA prowadzi postępowanie przetargowe w/s wyłonienia wykonawcy robót.
W układzie budżetowania GDDKiA remonty dróg krajowych prowadzone są ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg. Z tych też środków zostanie wykonany remont dk 44 na odcinku miasta Oświęcim. Natomiast budowa ronda nie może być realizowane z tej puli, a jedynie ze środków przeznaczonych na wydatki majątkowe. Ponieważ w planach inwestycyjnych GDDKiA na 2015r. w pozycji wydatków majątkowych nie było ronda w ciągu dk 44 w Oświęcimiu, działania ze strony miasta zmierzały do tego, aby decyzja o przebudowie skrzyżowania została podjęta i aby wyasygnowano dła GDDKiA dodatkowe, pozaplanowe środki finansowe na ten cel, co zakończyło się sukcesem. Panowie Radni mogą nie znać zasad finansowania prac na drogach krajowych i szczegółów z tym związanych, stąd powyższe wyjaśnienie. Proszę jednak przyjąć, że liczne i wielopłaszczyznowe moje działania, zarówno w centrali GDDKiA w Warszawie jak i w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju doprowadziły do celu, którym będzie powstanie ronda „Błonie" w 2015r.
W chwili obecnej GDDKiA zakończyło niezbędną wycinkę drzew kolidujących z robotami drogowymi i przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania.

[ 280 ]