Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
letniego ogródka kawiarnianego na Rynku Głównym.
(znak OR.b.0003.31.2017 zgłoszona dnia 2017-05-31, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Paweł Warchoł )


Szanowny Panie Prezydencie!

Stosownie do zapisów §39 Statutu Miasta składam interpelację w następującej sprawie.
Od wielu sezonów na oświęcimskim rynku ustawiany jest letni ogródek kawiarniany. Wpisuje się on w plany zmiany wizerunku tej części naszego miasta, uczynienia jej miejscem spotkań i wydarzeń wspólnie przeżywanych przez Oświęcimian i turystów. Dodajmy, że plan zagospodarowania i rewitalizacji Starego Miasta jest konsekwentnie realizowany przez ostatnie lata, z użyciem milionowych sum publicznych pieniędzy. Obejmuje on między innymi przebudowę Rynku Głównego oraz prace przeprowadzone na bulwarach nad Sołą.
Niestety estetyka ogródka ustawionego w tym roku jest zdecydowanie gorsza od obiektów ustawianych w poprzednich latach. W moim odczuciu sprawia on wrażenie zbitej naprędce, przy użyciu tandetnych materiałów, siermiężnej budki z piwem, które być może pamiętamy z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Nie tylko kompletnie nie przystaje do miejsca w jakim został ustawiony - serca Starego Miasta, ale także niweczy efekty prac opisanych powyżej, których celem jest zmiana atmosfery tej części Oświęcimia. Użycie słów: „estetyka" i „architektura" w opisie tego obiektu byłoby poważnym nadużyciem.
Moim zdaniem należy podjąć kroki i działania, które w efekcie przyniosą diametralną zmianę wyglądu ogródka kawiarnianego ustawionego w tym roku na Rynku Głównym. Jego wygląd nie tylko powinien i ale musi spełniać elementarne europejskie standardy estetyczne, których w tej chwili jest pozbawiony.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-06-13)


W nawiązaniu do złożonej na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 31 maja 2017r. interpelacji znak sprawy: OR.b.0003.31.2017 w sprawie letniego ogródka kawiarnianego i usytuowanego obiektu gastronomicznego na płycie Rynku Głównego informuję, że zgadzam się z opinią Pana w kwestii fatalnej estetyki wykonanego ogródka i informuję, że wystąpiłem już pismem z dnia 17 maja 2017r. do Dzierżawcy w/w terenu tj. Firmy Handlowej ABV Agnieszka Łozińska Rynek Główny 4, 32 - 600 Oświęcim o niezwłoczne dostosowanie estetyki obiektu gastronomicznego do zaproponowanego w ofercie przetargowej oraz o oświetlenie ogródka kawiarnianego.
Po Pana interpelacji ponownie wystąpiłem do Dzierżawcy o dostosowanie obiektu do zaproponowanej oferty i z przykrością muszę stwierdzić, że do dnia dzisiejszego wymóg ten nie został spełniony.
O dalszym sposobie realizacji Pana interpelacji poinformuję odrębnym pismem.

[ 194 ]