Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
tablic pamiątkowych na budynku byłego ratusza przy Rynku Głównym
(znak OR.b.0003.25.2017 zgłoszona dnia 2017-04-12, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie tablic pamiątkowych umieszczonych na budynku byłego ratusza przy Rynku Głównym.
Na czas remontu ratusza przy Rynku Głównym w Oświęcimiu zostały zdemontowane tablice pamiątkowe (m.in. Pamięci Ofiar Terroru Stalinowskiego, pamięci Łukasza Górnickiego, w Hołdzie Żołnierzom Legionów Polskich), które były umieszczone na ścianie budynku.
Poniższe zdjęcie prezentuje wyżej wymienione tablice:
(zdjęcie znajduje się przy oryginale interpelacji)

Jak można dostrzec remont elewacji tego budynku dobiegł końca. W związku z tym zwracam się do Pana Prezydenta z pytaniami:
1) Co stało się z tablicami w trakcie przeprowadzania remontu? Gdzie wówczas były one przechowywane? W jakich warunkach?
2) W jakim terminie planowany jest ponowny montaż tych tablic?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-04-24)


W odpowiedzi na interpelację złożoną w okresie miedzysesyjnym, w dniu 11.04.2017r. , znak: OR.b.0003.25.2017 w sprawie tablic pamiątkowych umieszczonych na budynku byłego ratusza przy Rynku Głównym uprzejmie informuję, że powyższe tablice zostały zdeponowane w październiku 2016r., w Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Odnośnie umieszczenia płyt na elewacji budynku dawnego ratusza zostały przyjęte wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dn. 19.06.2013r. oraz opinia konserwatora z Muzeum Zamek dotycząca obecnego stanu zachowania tablic oraz przyszłego ich eksponowania.
WUOZ w Krakowie wydał decyzję zatwierdzającą wnioski konserwatorskie zamieszczone w opracowaniu pt. " Budynek dawnego Ratusza Miejskiego - Oświęcim, Rynek Główny 2. Dokumentacja historyczno-archeologiczna z wnioskami konserwatorskimi do projektu adaptacji dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu"; autorstwa: Lucyny Sulerzyskiej, Marii Filipowicz, Aleksandra Filipowicza ( data opracowania: Oświęcim 2013r.: Inwestor: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu). Wymienione wnioski dotyczą m.in.: uporządkowania i rozmieszczenia tablic pamiątkowych. W w/w opracowaniu proponuje się zachować na elewacji frontowej tablice pamiątkowe: Łukasza Górnickiego, Ofiar Terroru Stalinowskiego oraz Legionistów Polskich. Pozostałe zgodnie z wytycznymi powinny zostać usunięte z elewacji i umieszczone wewnątrz budynku.
Na podstawie badań konserwatorskich została podjęta decyzja o zamontowaniu wszystkich tablic wewnątrz budynku, ze względu na zły stan zachowania. Do odpowiedzi załączam opinię wydaną przez konserwatora zabytków - p. Agnieszkę Żydzik - Białek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu dotyczącą stanu zachowania pamiątkowych tablic z budynku dawnego ratusza.

Załącznik do odpowiedzi znajduje się w linku: ODPOWIEDŹ

[ 196 ]