Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
budowy chodnika wzdłuż drogi woj.933 od klasztoru Sióstr Karmelitanek do ul. Żołnierzy Września
(znak OR.b.0003.22.2017 zgłoszona dnia 2017-03-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszam interpelację:

W związku z podjęciem decyzji w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego dot. remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 948 mam nadzieję, że również Urząd Miasta Oświęcim zadba o wybudowanie chodnika przy ul. Legionów wzdłuż drogi wojewódzkiej 933 od klasztoru Sióstr Karmelitanek do ulicy Żołnierzy Września. Od wielu lat Rada Osiedla „Zasolę" na wniosek mieszkańców wnioskuje o wybudowanie brakującego odcinka chodnika. Jednak od kilku lat dostaje odpowiedź, typu „kopiuj wklej", „Zgodnie z zasadami ustalonymi przez zarządcę - miasto winno opracować na własny koszt dokumentację i uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę, a następnie współfinansować budowę w wysokości 50% kosztów. Analizując potrzeby miasta oraz wnioski w zakresie zadań inwestycyjnych wniesione przez Rady Osiedli - zadanie nie jest planowane do realizacji w roku...".
Mając na względzie zapewnienie Prezydenta Miasta Oświęcim, który w jednej z odpowiedzi na interpelacje napisał „Rolą prezydenta miasta, obok działań na rzecz miasta i jego rozwoju, jest troska o każdego mieszkańca, szczególnie kiedy oczekuje pomocy", liczę że zadba Pan o wszystkich mieszkańców, i będzie dążył do tego, aby Zarząd Województwa Małopolskiego składający się m.in. z przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, doprowadził do realizacji inwestycji. Inwestycja ta jest bezwzględnie ważna ze względu na życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczestników tego odcinka drogi.

Dlatego pytam:
1. Co Prezydent Miasta Oświęcim, członek Platformy Obywatelskiej, zrobił w tej sprawie?
2. Kiedy zostanie wykonana dokumentacja i uzyskane pozwolenie na budowę?
3. Ile jeszcze lat będą czekać mieszkańcy Oświęcimia na wykonanie chodnika?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-04-06)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2017r. dotyczącą budowy chodnika przy ul. Legionów - drodze wojewódzkiej nr 933 od klasztoru Siórstr Karmelitanek do ulicy Żołnierzy Września uprzejmie informuję, że na chwilę obecną wydawanie środków finansowych na to zadanie, w tym także na dokumentację techniczną wydaje się niecelowe. Przemawia za tym fakt, że w ramach uzyskanej tzw. .,decyzji środowiskowej" na budowę drogi ekspresowej S-l, a ściślej związanej z nią południowej obwodnicy Oświęcimia, ulica Legionów (dw 933) na tym odcinku ulegnie diametralnej przebudowie. W tym miejscu powstanie węzeł drogowy łączący obwodnicę z ulicą Legionów i komunikujący układ drogowy Oświęcimia z drogą ekspresową S-l. W tej sytuacji poniesienie przez Województwo Małopolskie i Miasto Oświęcim wydatków na budowę chodnika, w kontekście jego nieuchronnej i całkowitej przebudowy podczas realizacji węzła drogowego na ul. Legionów, byłoby z pewnością odczytane za przejaw braku logiki postępowania w procesie wydawania środków publicznych.
Miasto Oświęcim i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podejmą wspólnie starania, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach będąca inwestorem planowanej budowy drogi ekspresowej S-l i obwodnicy Oświęcimia, ujęła w dokumentacji technicznej wykonanie wnioskowanego odcinka chodnika jako brakującego elementu drogi, umożliwiającego bezpieczne poruszanie się pieszych w kierunku Rajska.
Budowa drogi ekspresowej Sl uzyskała po wielu latach starań prawomocną decyzję środowiskową. Z informacji jakie dziś pojawiają się w przestrzeni publicznej wynika, że inwestycja będzie realizowana przez GDDKiA Oddział w Katowicach w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 w systemie „zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji 2019-2022. W dniu 15 marca br. podpisany został w tej sprawie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa stosowny Program dla tej inwestycji. Jej realizacja wraz z obwodnicą Oświęcimia i nową przeprawą przez Sołę, zmieni w sposób zasadniczy kierunki i natężenie ruchu samochodowego w mieście, a przy okazji powinna rozwiązać również problem poruszony w Pana interpelacji.
W załączeniu przekazuję kserokopię fragmentu mapy obrazującej planowane zmiany na ul. Legionów w rejonie wnioskowanego chodnika.

[ 204 ]