Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
budowy boisk typu "Orlik" na osiedlu Stare Stawy i Stare Miasto
(znak OR.b.0003.21.2017 zgłoszona dnia 2017-03-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust. 1,2 składam następującą interpelację.

Boiska ze sztuczną nawierzchnią typu „orlik" cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych.
Zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu jest tak duże, że gołym okiem widać potrzebę powstania kolejnych takich miejsc. Mamy orlika na Osiedlu, a także na Zasolu.
Pozostały dwie dzielnice naszego miasta, które z utęsknieniem czekają na takie inwestycje. Mam tu na myśli osiedle Stare Stawy w miejscu boiska zielonego i Stare Miasto na terenie szkoły Nr 3.
W związku z tak dużym zainteresowaniem tym tematem pytam:
1) Czy w przyszłorocznym budżecie znajdą się środki na budowę boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią typu „orlik" na osiedlu Stare Miasto i Stare Stawy ?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-04-06)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2017r, w sprawie zabezpieczenia środków w przyszłorocznym budżecie na budowę boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią typu „orlik" na osiedlu Stare Miasto i Stare Stawy uprzejmie informuję, że na chwilę obecną nie przewiduje się działań w tym zakresie. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie miasta oraz dużą ilość już opracowanych projektów i uzyskanych pozwoleń na ich realizację, przedsięwzięcie nic jest możliwe do ujęcia w przyszłorocznym budżecie zarówno pod względem projektowym jak i wykonawczym. W ramach realizowanych obecnie zobowiązań prowadzone są inwestycje związane ze sportem tj. rozbudowa i przebudowa krytej pływalni oraz budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal. Należy również podkreślić, że w Oświęcimiu istnieją już cztery boiska typu „orlik", dwa wybudowane przez miasto i dwa przy szkołach powiatowych. Ponadto planowanych jest do realizacji kilka inwestycji porządkujących przestrzeń publiczną w rejonie Starego Miasta, Bulwarów i Kamieńca, które stworzą możliwość wykorzystania terenów także na cele rekreacyjno - wypoczynkowo-sportowe.

[ 185 ]