Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
dofinansowania wyjazdu dzieci na zielone szkoły
(znak OR.b.0003.20.2017 zgłoszona dnia 2017-03-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust. 1,2 składam następującą interpelację.

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ogłosiło, iż przyjmuje wnioski o dofinansowanie tzw. zielonych szkół. W poprzednim roku poszczególne gminy uzyskały dofinansowanie w wysokości od 4,5 tysiąca złotych do około 22 tysięcy złotych w tym roku większość gmin z powiatu oświęcimskiego złożyło stosowne wnioski.
Jedyna gmina, która nie ubiega się o pieniądze z powiatu jest miasto Oświęcim.

W związku z tym mam pytania:
1) Dlaczego miasto Oświęcim nie wnioskowało o dofinansowanie wyjazdu dzieci na zielone szkoły ?
2) Kto i dlaczego podjął taką decyzję ?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-04-10)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację złożoną podczas sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29 marca 2017 r., przekazaną pismem znak: OR.b.0003.20.2017 informuję, że Miasto nie organizuje wyjazdów na „zielone szkoły". Szkoły organizują takie wyjazdy we własnym zakresie a koszty wyjazdów pokrywają rodzice. Praktyka taka nie była dotychczas kwestionowana a szkoły nie składały wniosków o zmianę organizacji czy też dofinansowania tych wyjazdów.

[ 165 ]