Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
wizyty w Oświęcimiu autobusu, który został przygotowany na potrzeby kampanii Prezydenta Bronisława Komorowskiego
(znak OR.b.0003.16.2015 zgłoszona dnia 2015-03-16, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie wizyty w Oświęcimiu autobusu, który został przygotowany na potrzeby kampanii Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
W dniu 13 marca 2015 roku, w godzinach dopołudniowych, w ramach ogólnopolskiej kampanii prezydenckiej Miasto Oświęcim odwiedził tzw. Bronkobus, który jest elementem kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego - kandydata na Prezydenta RP Platformy Obywatelskiej. Na spotkaniu zorganizowanym na oświęcimskich plantach obecni byli między innymi Pan Prezydent Oświęcimia wraz z zastępcami oraz pracownicy jednostek organizacyjnych miasta. W związku z tym chciałbym zapytać czy Pan Prezydent oraz zastępcy, a także inni pracownicy jednostek organizacyjnych byli w tym dniu na urlopie, czy ewentualnie skorzystali z możliwości „wyjść prywatnych"?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-03-17)


Panie Radny,
odpowiadając na Pana interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 16.03.2015 r., mogę stwierdzić, że wynika ona prawdopodobnie z Pana nieznajomości przepisów lub z nadmiernej gorliwości politycznej. Informuję, że zarówno ja, moi zastępcy jak i dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych i ich zastępcy zajmujemy stanowiska kierownicze w rozumieniu kodeksu pracy. W związku z tym pracujemy w nienormowanym czasie pracy, w systemie zadaniowym, obejmującym niejednokrotnie konieczność świadczenia pracy poza godzinami pracy Urzędu Miasta, w tym także pracę w soboty, niedziele i inne dni wolne. Za tę dodatkową pracę kadrze kierowniczej nie przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (art. 1514 kodeksu pracy). Praca w nienormowanym czasie daje jednak pracownikowi możliwość elastycznego regulowania godzin pracy z zachowaniem norm obowiązujących w kodeksie pracy.
Co prawda niektórzy samorządowcy, mimo nienormowanego czasu pracy, za pracę w nadgodzinach odbierają czas wolny, lub też co gorsza pobierają za to dodatkowe wynagrodzenie. Przykładem może tu być wywodzący się z szeregów Prawa i Sprawiedliwości starosta wielicki, który pobrał wynagrodzenie w wysokości ponad 50.000 zł za niewykorzystany urlop wypoczynkowy podczas gdy w rzeczywistości korzystał z licznych dni wolnych, gdyż wykorzystywał swoje godziny nadliczbowe wypracowane podczas spotkań poza urzędowymi godzinami pracy. Nadgodziny miał przepracować w weekendy podczas różnych uroczystości, reprezentując na nich powiat. Były to między innymi festyny, koncerty, bankiety w remizach. Podobnie robił jego zastępca w poprzedniej kadencji, a obecnie pełnomocnik starosty, który otrzymał z tytułu niewykorzystanego urlopu ponad 40 tys. zł.
Biorąc powyższe pod uwagę informuję, że sytuacja, o której mowa powyżej nie ma miejsca w Urzędzie Miasta ani też w miejskich jednostkach organizacyjnych zaś osoby, o których Pan Radny wspomniał w interpelacji brały udział w opisanym przez Pana spotkaniu w ramach swojego nienormowanego czasu pracy.

[ 376 ]