Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
konferencji prasowej w/s działań służb państwowych po wypadku Premier B. Szydło - ponownie
(znak OR.b.0003.17.2017 zgłoszona dnia 2017-03-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 i 7 składam ponową interpelację w sprawie konferencji prasowej dotyczącej działań służb państwowych po wypadku Premier Beaty Szydło.
Składając interpelację 22 lutego 2017 roku miałem ogromną nadzieję, że otrzymam rzeczową i wyczerpującą odpowiedź na zadane cztery pytania. Niestety uzyskana obszerna odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje.
Po zapoznaniu się z otrzymanym pismem (RZ.0530.10.2017] proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czym jest forma „bezdusznego działania państwa"?
2. Jakie wymierne korzyści dla miasta przyniosło spotkanie Pana z działaczami Platformy Obywatelskiej na oświęcimskim rynku?
3. W jaki sposób swoim uczestnictwem w konferencji prasowej pomógł Pan Panu Sebastianowi?
4. Dlaczego każdą odpowiedź na składane merytoryczne interpelacje zaczyna Pan Prezydent od wtrąceń (niezwiązanych z tematem) wynikających tylko i wyłącznie z osobistych animozji do członków Prawa i Sprawiedliwości?

Na koniec pragnę przypomnieć Panu Prezydentowi, że każdą interpelację składam jako radny Rady Miasta, a nie pracownik Starostwa Powiatowego. W związku z powyższym Pana uszczypliwe uwagi dotyczące moich przełożonych i mojej osoby są w całości bezzasadne i mam nadzieję, że w przyszłości się nie powtórzą.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-04-12)


Odpowiadając na interpelację zgłoszoną na sesji 29 marca 2017 r. znak: OR.b.0003.17.2017 w sprawie konferencji prasowej, dotyczącej działań służb państwowych po wypadku Premier Beaty Szydło informuję, że podtrzymuję swoją wcześniejszą odpowiedź.

[ 159 ]