Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
konferencji prasowej w/s działań służb państwowych po wypadku Premier B. Szydło
(znak OR.b.0003.12.2017 zgłoszona dnia 2017-02-22, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie konferencji prasowej dotyczącej działań służb państwowych po wypadku Premier Beaty Szydło.
W dniu 15 lutego 2017 roku na oświęcimskim rynku została zorganizowana przez członków Platformy Obywatelskiej konferencja prasowa, której przewodnim tematem był wypadek kolumny samochodów Biura Ochrony Rządu z udziałem Pani Premier Beaty Szydło. Posłom Platformy Obywatelskiej towarzyszył także Pan Prezydent, pracownicy Urzędu Miasta w Oświęcimiu oraz jednostek organizacyjnych miasta.
W związku z powyższym chciałbym zapytać Pana Prezydenta:
• Jakie wymierne korzyści dla miasta przyniosła organizacja ww. konferencji?
• Dlaczego do zorganizowania partyjnej konferencji zostali zaangażowani pracownicy Urzędu Miasta oraz Oświęcimskiego Centrum Kultury?
• Czy podczas spotkania zostały podjęte wiążące i ważne decyzje dotyczące przyszłości miasta?
• Jakie były koszty wynajęcia i obsługi nagłośnienia? Na jaką kwotę została wystawiona faktura dla Platformy Obywatelskiej?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-03-08)


Odpowiadając na interpelację zgłoszoną na sesji 22 lutego 2017 r. znak: OR.b.0003.12.2017 w sprawie konferencji prasowej na oświęcimskim rynku informuję, że z racji pełnionej funkcji spotykam się różnymi osobami, na różnych szczeblach władzy ustawodawczej czy wykonawczej, inwestorami, przedstawicielami ambasad, konsulatów, gośćmi z zagranicy. Rolą prezydenta miasta, obok działań na rzecz miasta i jego rozwoju, jest troska o każdego mieszkańca, szczególnie kiedy oczekuje pomocy. W tym konkretnym przypadku chodziło o mieszkańca miasta, który był uczestnikiem wypadku w Oświęcimiu kolumny rządowej, wiozącej premier Beatę Szydło. Młody oświęcimianin w tym zderzeniu z machiną państwa był od samego początku w trudnej sytuacji. Od razu uznano go winnym tego zdarzenia. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym nie zareagować. Mój udział w konferencji traktuję jako formę obrony młodego człowieka i zarazem jasny sygnał, że oświęcimski samorząd nie godzi się na bezduszne działania państwa w stosunku do obywatela. Każdy z nas - mieszkańców miasta - mógłby być na miejscu tego młodego kierowcy. Bardzo dobrze, że są ludzie, którzy pomagają Sebastianowi w tych trudnych chwilach.
Pracownicy Oświęcimskiego Centrum Kultury zostali oddelegowani w godzinach pracy do obsługi nagłośnienia. Faktura na kwotę 492 zł brutto została wystawiona na zleceniodawcę, którym była Platforma Obywatelska w Warszawie.
O znaczeniu i randze tego wydarzenia, jakim była wizyta posłów Platformy Obywatelskiej w Oświęcimiu świadczy fakt, że konferencji na rynku przysłuchiwali się Pana przełożeni, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, starosta oświęcimski Zbigniew Starzec i wicestarosta Jarosław Jurzak.

[ 210 ]