Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
założeń budżetowych na 2017 r. w/s funkcjonowania rzecznika prasowego
(znak OR.b.0003.75.2016 zgłoszona dnia 2016-12-21, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie, stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie założeń budżetowych na 2017 rok dotyczących funkcjonowania rzecznika prasowego.

Analizując przyjęty na dzisiejszej sesji budżet Miasta Oświęcim na 2017 roku w zakresie zadań rzecznika prasowego i jego współpracy z mediami (nr zadania: 101/RZ/2017/G) można dowiedzieć się, że zaplanowane jest publikowanie materiałów w mediach takich jak: TVN, Polsat, TV Silesia, Gazeta Wyborcza, Przekrój, Polityka i Newsweek. Media te z pewnością nie mają lokalnego wymiaru, przez co nie przyczyniają się do integracji mieszkańców Miasta, a nawet całej Ziemi Oświęcimskiej.

W związku z powyższym pytam Pana Prezydenta:
•Jak wyglądała współpraca z mediami w latach 2014-2016?
•Jakie były koszty współpracy z mediami w latach 2014-2016? (proszę o zestawienie w formie tabeli: data, nazwa medium, tematyka publikacji, koszt),
•Jakie przyjęto kryteria wyboru dla tytułów medialnych?
•Dlaczego do współpracy z Urzędem Miasta w Oświęcimiu wybrano media o charakterze lewicowo-liberalnym?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-01-03)


Treść odpowiedzi na interpelację znajduje się w załączniku: ODPOWIEDŹ

[ 198 ]